Maailma mahtuu mittakaavaan

Kuinka liki toisiaan taide ja todellisuus voivat päästä? On 7. heinäkuuta vuonna 2005.Kuvataiteilija Jaakko Niemelä on juuri pitänyt kiitospuheen otettuaan vastaan Mäntän kuvataideviikkojen pääpalkinnon vaikuttavastatilateoksestaan Suurin on rakkaus.

Olen kilpailun tuomarina luonnehtinut hänen teostaan seuraavasti:”Jaakko Niemelän teos Suurin on rakkaus hahmottuu aluksi savun täyttämäksitilaksi, joka on juuri murskattu ja luhistumassa. Mutta se avautuu myösfyysisen tilansa ulkopuolelle, maailmaan, jossa itsemurhapommittajaträjäyttävät ihmisiä ja taloja, maailmaan, jossa väkivalta luhistaa ihmisensisäisen ja ulkoisen todellisuuden.

Katsoja pääsee kirjaimellisesti teoksen sisään ja hänestä tulee osa sitähajotus- ja hajoamisprosessia, joka ympärillämme tapahtuu. Niemelänmateriaaleina ovat savu ja cyproc-levy, valo ja musta väri. Niistä janäyttelyn valmiista arkkitehtuurista muotoutuu murskattu elinympäristö,jossa katsojasta tulee kokija, mahdollinen tuhon tuottaja tai sitä pakenevaihminen.”

Näihin sanoihin Jaakko Niemelä vastasi ja sen jälkeen siirryimmelehdistötilaisuuteen. Emme ehdi puhua kuin muutaman tovin, kun yksi läsnäolijoista  saa tekstiviestin: Itsemurhapommittajat iskeneet Lontoossa.Se on tapahtunut vain hetkeä ennen kokoontumistamme palkintojenjakotilaisuuteen. Teosluonnehdinta muuttuu kipeäksi sillaksitaiteen ja todellisuuden välille.

Prosessi kuljettaa kohti päämäärää

Suurin on rakkaus on monivaiheisen prosessin tuloksena kehkeytynyttilateos. Se edellytti Mäntän näyttelytilan yhden osan seinienmurskaamista. Niemelä kertoo tehneensä sen luolamiesmäisesti. Hän riisuivaatteensa, käynnisti kameran, tarttui löytämänsä kivenmurikkaan ja ryhtyihajotustyöhön.

Se oli kokonaisvaltainen tapahtuma, jota voi parhaiten luonnehtia sanallaprosessi. Niemelän taidetta ei voi kuitenkaan kutsua prosessitaiteeksisamassa merkityksessä kuin esimerkiksi Richard Serran, Robert Morrisin taiLawrence Weinerin1960-luvun teoksia, jotka muotoutuivat varta vastenjärjestetyissä tilaisuuksissa.

Niemelän prossessit ovat yksityisiä akteja, joiden kantovoimana on hänenmaailmankuvansa. Ne eivät ole performatiivisia, vaan pikemminkinmetafyysisiä tulkintoja elämästä kaikekseen.

Suurin on rakkaus -installaatio on valmis raunio, johon katsoja astuusisään kuin räjähtäneeseen kotiinsa. Sen sijaan Nimelän teos Hidas esitysesimerkki prosessista, joka toteutuu näyttelytilassa. Alussa ehjämuurimainen teos on näyttelyn päättyessä hajonnut palasiksi.Jos katsoja on käynyt vain kerran näyttelyssä, hän ei ole havainnutmuutosta. 

Teokseen kiteytyy sekä ulkoisia että sisäisiä tapahtumia.Ihminenkin murenee pikku hiljaa eikä sitäkään tapahtumaa havaitse ennenkuin muutos on niin ilmeinen, että pelikuva paljastaa sen.Hidas esitys sallii monia tulkintoja, joissa lähimenneisyyden tapahtumat jamaailmankaikkeuden laajeneminen ja tuhoutuminen kohtaavat.

Hän on kuvannut hajoamista myös pienimuotoisessa tilateoksessa Muurahaisten kirkko, joka on ollut esillä Berliinissä. Muurahaisten mittakaavaan rakennettu raunioitunut mikrokirkko oli vanhan raunioituneen kirkkotilan sisällä. Ratkaisussaan hän on tuonut teokseen myös näkymättömän elementin, ajan.

Kun tilateokset ovat yleensä katoavaa taidetta, hän dokumentoi työnsähuolellisesti. Ne jäävät eloon nykytekniikan ansiosta ja voivat toimia myöstulevien teosten osina.

Mittakaava salliitoden ja leikin

Jaakko Niemelä on tutkinut monissa teoksissaan leikkiä ja leikissä piilevääkaoottista voimaa. Alunperin lastentarhanopettajaksi kouluttautunutkuvataiteilija on homo faber, joka hallitsee mittakaavan. Pieni on suuritai se edustaa suurta. Hän on käyttänyt installaatioissaan leluja ja pienoismalleja. Niistä hän rakentaa valon, videokuvan ja äänen keinoin mahdollisia maailmoja.

 Lelumaailman mittakaavaan sisältyy sekä leikillisyyttä että terävää yhteiskuntakritiikkiä. Niemelä on käyttänyt eri puolilta maailmaa mm.Uudesta Seelannista, Kiinasta ja Yhdysvalloista löytämiensä  sotlaiden pienoismalleja. Tänä vuonna valmistuneessa teoksessaan Pieni – Suuri – Mies, sarjasta American Real Action Heroes,  on mukana myös George Bush vanhemman hahmo.

Kaikissa Niemelän teoksissa nimet merkitsevä jotakin. Ne toimivat myösteossisältöjen koodeina ja avaimina. Pienoismallisarjan muiden  sotilashahmojen  nimet ovat Katumus, amerikkalaisen sotilaan pienoismalli, Epätoivo, australialaisen sotilaan pienoismalli, Kuollut, amerikkalaisen sotilaan pienoismalli, Pettymys, brittisotilaan pienoismalli.

 Niemelä on muokannut minikokoiset sotilashahmot tulkitsemaan näkemystään väkivallasta ja ihmisen raadollisuudesta.Teoksen pienillä hahmoilla oli liikkuvat nivelet. Jotta hän olisi saanut hahmot pysymään haluamissaan asennoissa, hän liimasi nivelet liikkumattomiksi sementtiliimalla.Työprosessissa on samoja elementtejä kuinleikissä.

Teoksessa Punainen huone: 3 elementtiä, keskenjäänyt,  musta, menettämisen pelko Niemelä on käyttänyt mittakaavan vaihtelua tehokkaasti. Keskeinen osa teosta on pieni, punainen talo, joka on hänen lapsuuden kotitalonsa Raumalta. Teokseen kuuluu myös tietokoneanimaatio ja kookas hahmo, jonka rinnalla talo näyttää nukketalolta. Tyhjentynyt talo sisältää merkityksiä ja tulkintoja elämästä ja myös menetyksistä, jotka tekijä on lähimenneisyydessä kokenut. Teoksen osat valmistuivat erillisinä töinä, jotka lopulta loksahtivat kohdalleen ja tuloksena visuaalinen elämäkertateos.

Monet nykytaiteen teokset ovat avoimia prosesseja, jossa eri asiatlimittyvät toisiinsa. Siitä seuraa, että teoksen ja katsojan suhde on myösavoin, vailla ennalta asetettuja tai opittuja normeja ja sääntöjä.Katsojalla on tulkinnan vapaus ja oikeus, jota teoksen avoimuus ei rajoita.Jaakko Niemelän taide kommunikoi katsojan kanssa monin eri tavoin riippuensiitä, millaisia tarinoita katsoja teokseen kanavoi. Teoksiin sisältyy sekäkoomisia että traagisia tasoja. Olennaista on niistä välittyvä syvähumanismin ja rauhan sanoma.

Hänen teoksensa ovat kuin hyvin rakennetut lauseet. Ne ovat tiiviitä,ilmaisevia ja kirkkaasti avautuvia.

Maila-Katriina Tuominen

kulttuuri- ja ihmisoikeustoimittajakuvataidekriitikko
Tiedoksi
Pankkiyhteys:
Tampereen Seudun Osuuspankki
573 008 435 089